Åtta stycken entusiaster bildar tillsammans rådet, Basement LAN:s centrala och beslutsfattande organ. Det är vi som ligger bakom allt som händer i föreningen och driver vår utveckling framåt! Vill du få tag i hela rådet så maila oss på radet@basementlan.se. Vi är följande människor och såhär kontaktar du oss på smidigast sätt:

   

     Johan Hörndahl

     Ordförande

     johan.horndahl@gmail.com

 

 

     Myra Wickum

     Vice ordförande

     radet@basementlan.se

 

 

    Sakarias Nilsson

    Kassör

    fredrik.schon@basementlan.se

  

 

     Samuel Eriksson

     Ledamot

     samuel.eriksson@hotmail.com 

 


    Niklas Hallgren

    Ledamot

    niklas.hallgren@basementlan.se

 

 

    Killian Engerblom

    Ledamot

    radet@basementlan.se

 

 

    Alva Söder

    Ledamot

    alva.soder@basementlan.se

< ?>