För att bli medlem i Basement Lan så måste du betala in medlemsavgift. Den kostar 100 SEK och betalas in till vår oss på Bankgiro 5075-0074. Maila sedan oss på radet@basementlan.se så lägger vi in dig i medlemslistan.

 

< ?>